Przeciągnij obrazek w odpowiednie miejsce.

Plan lekcji