WYRAŻENIA PRZYIMKOWE

W tym miejscu znajdują się ćwiczenia, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem nad rozumieniem relacji przestrzennych, określaniem gdzie znajdują się wskazywane przedmioty: "za" czy "przed", "nad" czy "pod", "na" czy "przy" itd.