jak_korzystac

JAK KORZYSTAĆ

Serwis MamSwojSwiat składa się z pięciu działów:
  • EMOCJE
  • WYRAŻENIA PRZYIMKOWE
  • HISTORYJKI OBRAZKOWE
  • METAFORY
  • DOBRE MANIERY
oraz z INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI PRACY, która daje możliwość przejścia przez ćwiczenia w kolejności ustalonej przez specjalistę.

W każdym dziale znajdują się ćwiczenia podzielone na bloki tematyczne. Po wykonaniu każdego bloku użytkownik otrzymuje nagrodę w formie krótkiej gry edukacyjnej. Skonstruowane na potrzeby programu gry gwarantują dobrą zabawę i mają wartość dydaktyczną. Dostęp do gry jest uruchamiany wyłącznie po wykonaniu zadań należących do danego bloku. Należy przejść cały blok, aby móc rozpocząć bawić się kolejnym.

W trakcie zabawy zadaniami z wybranego bloku, z boku ekranu widoczny jest PLAN ZAJĘĆ, dzięki któremu dziecko wie, jakiej liczby zadań może się spodziewać i kiedy otrzyma dostęp do gry-nagrody. W miarę wykonywania kolejnych ćwiczeń użytkownik obserwuje swoje postępy. Przewidywalność i nagroda po wykonaniu całego bloku motywują dzieci i jeszcze bardziej zachęcają je do zabawy.

Z programu można korzystać na dwa sposoby:

1) Użytkownik sam decyduje co, i w jakiej kolejności będzie wykonywał - wybiera dział i blok tematyczny z ćwiczeniami uwzględniając swoje potrzeby i/lub upodobania. Jest to sposób korzystny dla rodziców lub specjalistów chcących popracować z dzieckiem nad wybraną umiejętnością.

2) Użytkownik korzysta z indywidualnej ścieżki pracy - klikając w odpowiednią ikonkę na stronie głównej zostanie pokierowany przez system drogą opracowaną dla zoptymalizowania efektów wykonywanych zadań. Ten sposób korzystania z programu jest korzystny dla osób, które chciałyby wykonać wszystkie ćwiczenia, ale nie wiedzą od czego zacząć i jaką kolejność obrać.

Zakładka DLA SPECJALISTÓW przeznaczona jest dla nauczycieli i terapeutów. W tym miejscu umieściliśmy wszystkie ćwiczenia i gry z podziałem tematycznym. Specjaliści sami dokonują wyboru z jakich materiałów chcą skorzystać podczas pracy z dziećmi.

Zakładka STATYSTYKI pozwoli obserwować postępy dziecka.

Zakładka ARTYKUŁY pozwoli natomiast usystematyzować wiedzę, zrozumieć mechanizmy powstawania trudności i dostarczy wskazówek na temat usprawniania słabszych obszarów dziecka.