Gry

Gry dla dzieci autystycznych

W tym miejscu są zgromadzone do wglądu wszystkie gry, które stanowią nagrodę dla dziecka za wykonanie określonej liczby ćwiczeń. Wygląda to w ten sposób, że w pionie umieszczone są poszczególne ćwiczenia, a pod nimi jest narysowany prezent. W momencie gdy wszystkie ćwiczenia z danej strony zostaną wykonane prezent zostaje odpakowany i można wejść w grę-nagrodę. Gry są zróżnicowane tak, aby były ciekawe dla dzieci i mogły je motywować do dalszej pracy. Nie zabrakło także gier powiązanych z prawidłową segregacją odpadów, tematem bardzo obecnie aktualnym.