program

Rozwój mowy i myślenia

8. Rozwój mowy i myślenia

Równolegle z rozwojem zmysłowym należy nieustannie rozwijać rozwój mowy, a co za tym idzie - rozwój myślenia. Najpierw dziecko uczy się rozumieć, poszerza słownik czynny, a potem uczy się samej czynności mówienia (mówienie pozbawione rozumienia jest mową, która nie służy komunikacji, stanowi pewnego rodzaju echo zasłyszanych z otoczenia wypowiedzi, czyli tzw. echolalię).

Kierowanie wypowiedzi do dziecka, przekazywanie treści podczas zabaw, komentowanie wspólnie spędzanego czasu w trakcie wykonywania czynności codziennych (podczas posiłków, kąpieli, itp.) utrwalają spostrzeżenia dziecka. Te z kolei wpływają na rozwój zasobu słownictwa i rozwijają rozumienie mowy werbalnej. Poprzez zadawanie pytań: "Co to? Kto to? Do czego służy? Jak się nazywa? Jaki ma kolor?" rozwija się myślenie, słownik czynny i pamięć słowną dziecka.

Ćwiczenia i zabawy, które doskonalą rozwój mowy i myślenia, mają na celu:

  • kształtowanie słuchu,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia komunikatów słownych,
  • kształtowanie umiejętności percepcyjnych,
  • rozwijanie i usprawnianie sprawności aparatu artykulacyjnego,
  • zapoznanie dziecka z jego najbliższym otoczeniem – osobami, przedmiotami, zwierzętami, pojazdami, roślinami,
  • zapoznanie dziecka z codziennymi czynnościami,
  • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,
  • wyrabianie umiejętności komunikowania się.
wróć do listy artykułów