program

Rodzice – terapeuci

3. Rodzice – terapeuci

Jako rodzice powinniście podjąć działania, dzięki którym pomożecie swojemu dziecku przezwyciężyć ograniczenia, które wynikają z autyzmu. Dzieci autystyczne postrzegają świat w inny sposób niż rówieśnicy. Często powoduje to frustrację i poczucie zagrożenia. Obecność bliskich niestety w dostatecznym stopniu nie uspokaja i nie rozładowuje napięcia. Niepokój może przejawiać się w formie złości, stawiania oporu czy agresji (w tym autoagresji).

Dziecko nie rozumie co się z nim dzieje, nie potrafi zinterpretować zachowania innych ludzi (którzy chcą mu pomóc) i nie potrafi w jasny, akceptowalny sposób wyrazić swoich lęków. Koło zamyka się. Zdarza się, że dorośli myśląc, że nic nie rozumie, nawet nie próbują mu wytłumaczyć co się dzieje. Czują się bezradni. Denerwują się stresem dziecka, przez co w powietrzu unosi się atmosfera napięcia, która niekorzystnie wpływa na rozeźlonego malucha. Wiedza o dziecku (o jego ograniczeniach i możliwościach), kontakt ze specjalistami i innymi rodzicami, którzy na co dzień borykają się z podobnymi problemami, daje możliwość opanowania sytuacji. Nadopiekuńczość uzależnia dziecko od opieki innych osób, ogranicza jego decyzyjność i pozbawia radości wynikającej z poczucia sprawstwa. W rezultacie nadmiernie obciąża opiekunów. Warto więc pracować z dzieckiem i cieszyć się każdym jego sukcesem, a przy tym nie zapominać o tym, że należy od niego wymagać określonych postaw i zachowań.

wróć do listy artykułów