program

Przykładowe początkowe ćwiczenia samodzielnego wypowiadania się

13. Przykładowe początkowe ćwiczenia samodzielnego wypowiadania się

 • Zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego wypowiadania się:
  • zabawy konstrukcyjne, np. klockami,
  • zabawy tematyczne, np. w dom,
  • przedstawienie treści obrazka, porównywanie obrazków, opisywanie czynności wykonywanej na obrazku.
 • Prowokowanie do zadawania pytań:
  • chowanie pod dłoniami dwóch przedmiotów, odkrycie jednego z nich i opis, prowokowanie dziecka do zadania pytania o drugi przedmiot lub jego cechę: "Co tam jest?",
  • zabawy z porównywaniem przedmiotów, obrazów, wykonywanych czynności.

ĆWICZENIA I ZABAWY DOSKONALĄCE WYPOWIEDŹ POD WZGLĘDEM GRAMATYCZNYM

 • Ćwiczenia fleksyjne:
  • zabawa w Czego brakuje? – poprawne stosowanie końcówki rzeczownika (dopełniacz),
  • zabawy w grupowanie takich samych elementów, np. lalka – lalki (liczba pojedyncza i mnoga).
 • Ćwiczenia wzbogacające mowę w określenia dotyczące stosunków między przedmiotami i czynnościami, stosunków jakościowych i ilościowych:
  • określenie miejsca przedmiotu: na, pod, za, w,
  • szukanie przedmiotów – zabawa w Ciepło – Zimno,
  • określenie wielkości przedmiotu – porównywanie, np. duży – mały,
  • stopniowe poznawanie liczebników głównych i porządkowych, określanie liczby.
wróć do listy artykułów