program

Przykładowe początkowe ćwiczenia rozwijające słownik dziecka i pamięć słowną

12. Przykładowe początkowe ćwiczenia rozwijające słownik dziecka i pamięć słowną

 • Wskazywanie i nazywanie (przypisanie do desygnatu nazwy: przedmiotu, zwierzęcia, rośliny, części ciała, koloru, stosunków przestrzennych).
 • Słuchanie i wskazywanie odpowiednich desygnatów:
  • poznawanie części ciała i wykonywanie poleceń, np. "To moja głowa, a ty gdzie masz głowę? Dotknij swojej głowy",
  • zbieranie zabawek, np. "Podaj mi lalkę, klocek",
  • oglądanie książek tematycznych (kategorie: zwierzęta, zabawki, pojazdy, itd.),
  • słuchanie prostych rymowanek uczących znaczenia słów,
  • wyszukiwanie przedmiotów znajdujących się w pobliżu, najpierw dwóch przedmiotów, np. "Podaj mi auto i samochód", później zwiększanie liczby,
  • wyszukiwanki – zadaniem dziecka jest wyszukanie odpowiedniego obrazka spośród wielu,
  • zapamiętywanki - ułożenie obrazków w odpowiedniej kolejności,
  • wprowadzanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni, np. wkładanie przedmiotów do pudełka, układanie na półkach, pod stołem,
  • układanie przedmiotów we wskazanej kolejności np.
   "Połóż na półce misia, lalkę", 
   "Wyszukaj obrazki i ułóż kolejno: krowę, konia, owcę",
  • segregowanie przedmiotów, np.
   "Włóż do pudełka żółte klocki",
   "Wybierz z pudelka tylko czerwone klocki".
 • Powtarzanie nazw przedmiotów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu dziecka:
  • zabawa w Co to jest? - podanie dziecku nazwy przedmiotu i prośba o jej powtórzenie, np.
   "Co to jest? To jest kot. A co to jest? To jest balon",
  • zabawa w Jaki to kolor? – podanie nazwy przedmiotu z kolorem, np.
   "To jest żółty klocek. Daj mi taki sam. Jaki kolor ma twój klocek?".
 • Samodzielne nazywanie:
  • przedmiotów: "Co to jest? Lalka",
  • cech: "Jaki jest samochód? Duży, mały",
  • czynności: "Co robi tata? Śpi, sprząta",
  • kolorów: dobieranie, wskazywanie, próba nazywania,
  • części ciała: "Co ja tu mam? Nogę",
  • właściwości: "Jaki jest kubek? Ciepły, zimny",
  • nazwy stanów emocjonalnych: "Jaki jest miś? Wesoły, smutny".

Pamiętajmy o tym, że tylko stopniowe i naturalne zapoznanie dziecka z najbliższym otoczeniem, czyli nazwami osób, przedmiotów codziennego użytku, zabawek, zwierząt, czynności wykonywanych samodzielnie i przez najbliższych daje możliwość utrwalenia ich nazw i przejścia do słownika czynnego dziecka!

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE ROZUMIENIE PROSTYCH POLECEŃ I PROSTYCH ZWIĄZKÓW LOGICZNYCH

 • Naśladowanie ruchów i prostych czynności:
  • zabawa w Rób to co ja – zabawa zmierzająca do poznania własnego ciała, wplatanie ćwiczeń związanych z samoobsługą,
  • zabawa w Weź do ręki taki sam przedmiot,
  • proste zabawy tematyczne.
 • Słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych:
  • wyszukiwanie i podawanie przedmiotów,
  • układanie przedmiotów według podanego schematu,
  • wkładanie przedmiotów w wyznaczone miejsca,
  • dotykanie wskazanych przedmiotów, części ciała,
  • grupowanie przedmiotów według kryterium,
  • słuchanie prostych opowiadań wspartych konkretnym materiałem, np. zabawy z pacynką, przytulanką, krótkie inscenizacje.
wróć do listy artykułów