program

Przykładowe ćwiczenia kierunkowości

16. Przykładowe ćwiczenia kierunkowości

 • Zabawy ruchowe – pokazywanie i nazywanie czynności: 
  A: Kładę piłkę za sobą.
  B: Brawo! Położyłeś piłkę ZA SOBĄ. Rzuć ją teraz do mnie!
 • Zabawy rytmiczno – ruchowe wdrażające do prawidłowego posługiwania się pojęciami: w prawo, w lewo, na wprost, np.:
  • zabawa w Stonogę,
  • pląs Tańczymy Labada,
  • zabawa w Nogi, ramiona, kolana, palce…
 • Zabawy rytmiczne:
  • podskakiwanie w lewo, w prawo,
  • kręcenie się w lewo, w prawo.
 • Zabawy kierunkowe
  • na zasadzie zabawy w Ciepło - Zimno, np. "Idź w lewo, potem na wprost.
   Na koniec spójrz w prawo".
 • Zabawy podążania po wytyczonych drogach, labiryntach utworzonych, np. z chust, szalików, szarf.
 • Zabawy drogowe, np. "Spójrz w lewo, prawo, potem znowu w lewo. Przejdź przez pasy!" (dywan).
wróć do listy artykułów