program

Kontakty społeczne

5. Kontakty społeczne

Rozwój społeczny jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym, który na początku jest chwiejny. Każdy mały człowiek jest początkowo bardzo wrażliwy, reaguje w przesadzony sposób lub nawet nieadekwatnie. Tłumaczy to ogromna wrażliwość, na którą rodzice muszą reagować ze zrozumieniem, dużą dozą ciepła i uczuciowości. Żeby dziecko mogło zdobywać nowe doświadczenia musi mieć wzorce do naśladowania wśród dorosłych i rówieśników. Umiejętność nawiązania kontaktu z innymi dziećmi ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny.
Dziecko musi być gotowe aby móc osiągnąć sukces i zacząć nawiązywać kontakty z innymi dziećmi. Należy odnieść się do podstawowych potrzeb dziecka: potrzeby bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, działania, poznawania i ekspresji.
Dziecko aby móc się odnosić do innych, porównywać i naśladować najpierw musi poznać „siebie”- swoje ciało i emocje, które towarzyszą różnym doświadczeniom.

Poznawanie swojego ciała:

  • poprzez zabawy dotykowe i wyczuwanie części swojego ciała, oglądanie siebie w lustrze, dostrzeganie szczegółów, np. liczby palców, koloru oczu, rysowanie siebie, zabawy zmysłami – poznawanie za pomocą zmysłu wzroku, słuchu.

Rozwijanie sfery emocjonalnej:

  • wyrażanie własnych emocji (zabawa w aktora – „jestem smutny, wesoły, zły”) i ich rozpoznawanie w danej sytuacji.

Poznawanie i nauka informacji o sobie:

  • nauka imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania.

Poznawanie zasad bezpiecznego funkcjonowania i dbania o własne zdrowie:

  • zabawy tematyczne – zabawa w lekarza, poznanie zasad prawidłowego poruszania się w miejscach niebezpiecznych (ulica, tory kolejowe).
wróć do listy artykułów